vspace

Regulamin

 

 1. Wypożyczenie kostiumów odbywa się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości zawierającym zdjęcie i adres.W przypadku braku ważnego dokumentu- pobierana jest kaucja zwrotna/w wysokośći 100-250zł.
 2. W dniu wypożyczenia stroju ustalony jest termin zwrotu,wraz z przybliżoną godziną.Istnieje mozliwośc wypożyczenia na wiekszą ilość dni.
 3. Strój odbieramy i oddajemy w pokrowcu zabezpieczajacym.
 4. Stroje wypożyczamy i przyjmujemy TYLKO W GODZINACH PRACY WYPOŻYCZALNI!!!
 5. Klient zobowiązuje się do używania kostiumów zgodnie z ich przeznaczeniem,oraz nie dokonywanie w nich zmian, ani przeróbek bez zgody wypożyczalni.
 6. Za ewentualne uszkodzenia ponad normalne zużycie powstałe z winy klienta, ponosi on odpowiedzialność  finansową-w kwocie ustalonej przez wypożyczalnie.
 7. Koszt zniszczenia czy zaginięcia  pojedynczego kostiumu lub jego części  wynosi   od 10zł do 300zł.Maskotka reklamowa-1000zł.
 8. Wypożyczalnia pobiera z góry opłatę za wypożyczenie stroju na podstawie cennika wypożyczalni obowiązującego w dniu wypożyczenia.
 9. Nie oddanie stroju w terminie wcześniej uzgodnionym wiąze się z naliczeniem opłaty za kolejną dobę, po 7 dniach zgłoszeniem kradzieży.
 10. Stroje dostają Państwo od Nas czyste i wyprasowane i takie same prosimy zwracać.Za zwrot brudengo kostiumu naliczamy opłatę w wysokości-10zł.
 11. WYPOŻYCZENIE KOSTIUMU OZNACZA PEŁNĄ AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU.